Inwestycje

Mimo obecności ryzyka, inwestowanie nie musi być ryzykowne. Nie musisz tracić wraz ze zmianą koniunktury na rynku...

Czytaj więcej »

Ubezpieczenia majątkowe

Zdarzenia losowe nie omijają nikogo z nas i prawdopodobnie to tylko kwestia czasu kiedy okażę się, że życie pisząc swój scenariusz postawi nas wobec problemu...

Czytaj więcej »

Ubezpieczenia na życie

Pewnych rzeczy poprostu nie da się przewidzieć i zaplanować. Jeśli więc się zastanawiasz, czy warto wykupić ubezpieczenie na życie....

Czytaj więcej »


Pośrednictwo ubezpieczeniowe

Misja: wskazać drogę do finansowej wolności i ubepieczyć majątek w sposób nalepszy z możliwych


   Poczętek naszej działalności to rok 1998. W 2001 roku rozszerzono działalność na rzecz klientów i partnerów biznesowych w zakresie ubezpieczeń oraz inwestycji długookresowych, jest prowadzona przez obecnego właściciela Zygmunta Grochowskiego.
Nasze doradztwo ubezpieczeniowo-finansowe oparte jest na dostępnych na polskim rynku rozwiązaniach i produktach ubezpieczeniowych i finansowych.
Tworzymy plany rentierskie oparte na szczegółowej analizie finansowej i możliwościach inwestycyjnych naszych klientów. Zajmujemy się również doradztwem w zakresie budowania portfela emerytalnego.
Z potrzeby dbałości o naszych klientów, bierzemy udział w licznych szkoleniach, seminariach i wykładach celem pogłębiania wiedzy w zakresie ubezpieczeń oraz inwestycji długofalowych.REGON: 450693730
NIP: 7191159085
Nr Licencji: PU/KA/117287/98

Multiagencja Zygumnt Grochowski